Huidige situatie

Het initiatief tot het kindertehuis is gestart in 2007. Sinds die tijd hebben wij in totaal 66 kinderen opgevangen en hulp geboden. Wij bieden hulp m.b.t. het naar school gaan, opvang, extra scholing via Schoolplus en extra ontwikkelingsmogelijkheden via life-skills, en alles wat er verder nodig is om uit te groeien tot onafhankelijke volwassenen. Van de 66 kinderen vallen er vanaf maart 2019 nog 6 onder onze zorg.

Naast de eerste grote groep kinderen, waarvoor wij dit kindertehuis gestart zijn, bieden wij nu ook hulp aan kinderen die zowel sociaal als financiële problemen ondervinden doordat één van de ouders of soms zelfs beiden ziek zijn of grote problemen hebben. De meeste kinderen hebben nog één ouder, waardoor ons doel is verschoven van permanente opvang naar een meer gezinsvervangend tehuis (hulp-op-maat).

Het kindertehuis is opgezet -met alle bijbehorende faciliteiten (zoals een bibliotheek, sportveld, muziekstudio, werkunits voor technische vaardigheden) om de kinderen een thuis te bieden met een toekomstperspectief. Tegenover het huis is een houten restaurant dat als leer-/ werkproject gebruikt wordt en wat ook tevens voorziet in een stukje inkomen. De verkoop van handgemaakte souvenirs en de kleinschalige verhuur van bungalows zorgen voor een aanvullende bron van inkomsten. Alle opbrengsten hieruit komen volledig ten goede aan het Kindertehuis.
 
Om de zelfstandigheid van het kindertehuis te vergroten wordt er eigen groente & fruit verbouwd en worden er kippen en vissen gehouden.