Hoe wij de kinderen helpen

Ons uitgangspunt is de zelfstandigheid vergroten, toekomstverwachtingen scheppen en een positief zelfbeeld creëren.
We moedigen de kinderen daarbij aan hun hart te volgen.
Tevens proberen wij waar mogelijk het contact tussen de kinderen en de overgebleven familieleden voort te zetten en/of te herstellen of te stimuleren.
In totaal zorgen wij op dit moment op drie verschillende manieren voor de kinderen.
  • De eerste groep kinderen verblijven 3 dagen (maandad, wiensdag en vrijdag) bij ons, aansluitend aan de schoolplus-lessen. De overige dagen wonen zij nog zoveel mogelijk bij een ouder of verzorger (b.v. opa of oma). Zij ontvangen 100% financiële hulp voor de scholing, zoals uniformen, boeken, transport, schoolgeld.e.d.
  • De tweede groep kinderen krijgt geen financiële hulp. Het kindertehuis stelt hen in staat kosteloos de Schoolplus te volgen. Zij worden daarmee geholpen in de vorm van kennis.
  • De derde groep bestaat uit jong volwassenen, die voorheen onze hulp hebben ontvangen. Voor hen zijn wij een vangnet op de weg naar hun zelfstandigheid.

Alle kinderen kunnen drie keer per week de Schoolplus volgen (extra les na schooltijd).