Huidige situatie

Het initiatief tot het kindertehuis is gestart in 2007. Sinds die tijd hebben wij in totaal 66 kinderen opgevangen en hulp geboden. Wij bieden hulp m.b.t. het naar school gaan, opvang, extra scholing via Schoolplus en extra ontwikkelingsmogelijkheden via life-skills, en alles wat er verder nodig is om uit te groeien tot onafhankelijke volwassenen. Van de 66 kinderen vallen er vanaf maart 2019 nog 6 onder onze zorg.

Naast de eerste grote groep kinderen, waarvoor wij dit kindertehuis gestart zijn, bieden wij nu ook hulp aan kinderen die zowel sociaal als financiële problemen ondervinden doordat één van de ouders of soms zelfs beiden ziek zijn of grote problemen hebben. De meeste kinderen hebben nog één ouder, waardoor ons doel is verschoven van permanente opvang naar een meer gezinsvervangend tehuis (hulp-op-maat).

Het kindertehuis is opgezet -met alle bijbehorende faciliteiten (zoals een bibliotheek, sportveld, muziekstudio, werkunits voor technische vaardigheden) om de kinderen een thuis te bieden met een toekomstperspectief. Tegenover het huis is een houten restaurant dat als leer-/ werkproject gebruikt wordt en wat ook tevens voorziet in een stukje inkomen. De verkoop van handgemaakte souvenirs en de kleinschalige verhuur van bungalows zorgen voor een aanvullende bron van inkomsten. Alle opbrengsten hieruit komen volledig ten goede aan het Kindertehuis.
 
Om de zelfstandigheid van het kindertehuis te vergroten wordt er eigen groente & fruit verbouwd en worden er kippen en vissen gehouden.

Organisatiestructuur

  • De stichting

Het Kindertehuis Bukit Lawang is een particulier initiatief zonder enige overheidssteun. Middels dubbele banen, verkoop van hun woning, inboedel EN met hulp van vrienden, familie en kennissen is het startkapitaal bij elkaar verkregen.

De organisatiestructuur

Om het particuliere initiatief ook in de toekomst te kunnen steunen is er in Nederland een stichting opgericht: Stichting Kindertehuis Bukit Lawang. Deze richt zich voornamelijk op de (financiële) ondersteuning van het kindertehuis.

De in februari 2007 opgerichte Nederlandse stichting, Stichting Kindertehuis Bukit Lawang te Alkmaar is ingeschreven in de Kamer van Koophandel Alkmaar onder nummer 37131171. Deze stichting ondersteunt de projecten in Indonesië.

  • Raad van aanbeveling
  1. I. o Mevrouw Drs. M. Van Rossen, voormalig burgermeester van Alkmaar
  2. II. o De heer Prof. Dr. T. Schuyt, hoogleraar Filantropische Studies, Vrije Universiteit van Amsterdam.
  • Onafhankelijk accountant

Onze adviseur is RSM Netherlands Accountants NV te Haarlem.

De belastingdienst

De Nederlandse stichting in door de belastingdienst per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instantie (ANBI) onder fiscaal nummer 8176.39.081.

Op onze homepage vindt u de button 'ANBI transparantie' ivm de vereiste wettelijke publicatieplicht.

Hoe het begon

18.04.07 wij

Stichting Kindertehuis Bukit Lawang is opgericht door het Nederlands-Indonesische echtpaar Sugianto en Saskia Landman. Als voormalig gids van Bukit Lawang is Sugianto gelukkig één van overlevende van de overstroming van 2003. Saskia werkte voorheen als leerkracht in Alkmaar.

Genoemde overstroming heeft in 2003 het dorp Bukit Lawang geheel verwoest, met als gevolg dat veel kinderen dakloos en zonder ouders achterbleven. Voor Sugianto en Saskia was dit de basisreden om dit kindertehuis te starten.

Het doel van hen is om de kinderen een veilige thuisbasis en onderwijs te geven om hen zo een beter toekomstperspectief te bieden.

De twee uitgangspunten daarbij zijn:
 1.Dat een kind een kind moet kunnen zijn.
 2.Dat kennis vrijheid geeft.Saskia en Sugianto leven mee, hebben vertrouwen in en geven liefde aan de kinderen, om hen zo te helpen in hun groei naar volwassenheid. Zij
 helpen elk kind ongeacht jongen of meisje, geloof of leeftijd.

Wilt u meer lezen over, de organisatiestructuur of de huidige situatie, dan kunt desbetreffende links aanklikken.

Onder kinderen en op eigen benenvindt u hoe wij de kinderen een thuis bieden met een ander toekomstperspectief.


huis achterzijde

huis voorzijde